pracownicy

Przepisy dotyczące urlopów rodzicielskich Kto ma prawo do urlopu rodzicielskiego? Urlop rodzicielski przysługuje zarówno matkom, jak i ojcom dziecka. Pracownicy mający co najmniej 6 miesięcy stażu pracy mają prawo do skorzystania z tego rodzaju urlopu. Jak długo można korzystać z urlopu rodzicielskiego? Długość urlopu rodzicielskiego zależy od przepisów danego kraju. W Polsce obowiązuje maksymalnie 32 […]