Wzrost wynagrodzenia

Wraz ze styczniem 2016 roku wzrosło wynagrodzenie minimalne. Oznacza to, że pensja minimalna wynosi o równo 100 zł więcej. To jest wynik działań zatwierdzonych przez Radę Ministrów oraz efekt rozporządzenia z dnia 11 września 2015 roku. Podwyżka tyczy się minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ogłoszono to w mniej więcej połowie adwokat w koninie września 2015 roku. W związku z tym, na chwilę obecną pensja minimalna wynosi dokładnie 1850 zł. Wzrost wynagrodzenia minimalnego jest także punktem wyjścia do zmian w zakresie pewnych świadczeń pracowniczych.
I tak wraz z początkiem bieżącego roku można mówić o obowiązku narzuconym pracodawcy odnośnie podwyższenia do ustawowego poziomu wynajmowane mieszkanie w łodzi pensji minimalnej. Następna kwestia to to, że pracownik, który zostaje zwolniony z pracy z niezależnych od niego sytuacji powinien otrzymać maksymalną wysokość odprawy pieniężnej. W przypadku, gdy doszło do mobbingu ze strony pracodawcy względem pracownika, pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi minimalną wysokość odszkodowania. Kolejna kwestia to dodatek za pracę wykonywaną w porze nocnej. Z wynagrodzeń za pracę mają być pozostawione pracownikowi do dyspozycji kwoty wolne od potrąceń. Zmieniona została także minimalna podstawa co do wymiary składek na ubezpieczenie chorobowe, emerytalne i rentowe, gdy mowa o osobach rozpoczynających prowadzenie własnego działalności gospodarczej.

Zobacz stronę autora: rejestracja avon