Wraz z dniem drugiego stycznia zmieniają się zasady przechodzenia na urlopy rodzicielskie. Otóż dodatkowy urlop macierzyński został połączony z urlopem rodzicielskim. Tym samym urlop rodzicielski został wydłużony do 32 tygodni. Będzie on także proporcjonalnie zwiększany, w przypadku zestawienia go równocześnie z pracą w niepełnym wymiarze czasowym. Taka nowelizacja została wprowadzona wraz z dniem 24 lipca […]
W bieżącym, to jest 2016, roku będziemy pracować dokładnie tyle samo dni ile miało to miejsce w roku kalendarzowym 2015. Dni pracujących jest dokładnie 252. Pozostałe dni to dni wolne od pracy typu weekendy oraz święta. Generalnie pracownikowi nie będzie przypadał przywilej odebrania sobie dnia wolnego za święto wypadające w sobotę, ponieważ świąt przypadających w […]
Warto mieć świadomość tego, iż nie wszystko, do czego zobowiązany jest nauczyciel i czego nie można mu robić w życiu zawodowym musi być regulowane ustawą. Istnieje szereg takowych zagadnień, co do których nie określono konkretnych przepisów, ale mimo wszystko nauczyciel może ponieść słone konsekwencje, kiedy dane zasady złamie. W tym przypadku można mówić między innymi […]
Pracownicy ZUS otrzymają podwyżki. Łącznie przeznaczone będzie 121 mln zł na tego typu świadczenia w budżecie na 2016 rok. W przeliczeniu je rękę i jednego pracownika wynosi to równo sto złotych. W związku z danymi przedstawionymi przez GUS a więc Główny Urząd Statystyczny, biorąc pod uwagę ostatnie trzy kwartały roku 2015 przeciętne zatrudnienie zwiększyło się, […]
Od początku tego miesiąca kobieta, jaka urodzi dziecko, zaś nie będzie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego otrzyma od państwa tysiąc złotych kwoty miesięcznie. Takie świadczenie rodzicielskie ma być formą wsparcia dla matki. Zostało ono wprowadzone wraz z ustawą obowiązującą od dnia 24 lipca 2015 roku. Jest to ustawa o świadczeniach rodzinnych. Kwoty wynoszą odpowiednio 1000 […]
Jest propozycja, aby ustalić konkretną stawkę w przypadku pracy na podstawie umowy śmieciowej, czyli umowy zlecenie. Pojawiła się opcja, aby pracownikowi zatrudnionemu w danej firmie właśnie w takich wymiarach określić stawkę minimalną wynoszącą chociażby dwanaście złotych za godzinę pracy. Jest to bardzo ważne, bowiem w ten sposób będzie można prędzej zlikwidować umowę zlecenie na rzecz […]
Propozycji co do zmiany obecnych regulacji podatkowych jest wiele. Analitycy a także część działaczy politycznych jest zdania, że spore i w zasadzie zasadnicze zmiany należałoby wnieść w zakresie podatków od hipermarketów. Generalnie chodzi o to, aby naliczać podatek nie tyle od powierzchni, do co od obrotu. Przypomnijmy, że na chwilę obecną jest mowa o podatku […]
W nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia pojawiło się zagadnienie dotyczące warunków oraz stylu dokonywania badań stanu trzeźwości ludzi zatrudnionych, u których w momencie wykonywania pracy wykazano obecność alkoholu we krwi. Chodzi o pracowników, którzy nie zostali z tego też powodu dopuszczeni do realizacji swych codziennych obowiązków zawodowych. Zgodnie z ustaleniami, jakie przypieczętowane zostały wraz z dniem […]
Wraz ze styczniem 2016 roku wzrosło wynagrodzenie minimalne. Oznacza to, że pensja minimalna wynosi o równo 100 zł więcej. To jest wynik działań zatwierdzonych przez Radę Ministrów oraz efekt rozporządzenia z dnia 11 września 2015 roku. Podwyżka tyczy się minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ogłoszono to w mniej więcej połowie września 2015 roku. W związku z […]
Zgodnie z najnowszymi ustaleniami prawnymi, dzieci w naszym kraju mają rozpoczynać naukę w szkole w wieku siedmiu lat. System wraca do przeszłych zasad. Oznacza to, że dziecko będzie mogło dłużej przygotowywać się do pójścia do szkoły, jak również jest to sposobność przedłużenia dziecka dzieciństwa. Nowy rząd w zupełnie inny sposób spogląda na aspekt kształcenia. W […]