Zmiany w urlopach rodzicielskich

Wraz z dniem drugiego stycznia zmieniają się zasady przechodzenia na urlopy rodzicielskie. Otóż dodatkowy urlop macierzyński został połączony z urlopem rodzicielskim. Tym samym urlop rodzicielski został wydłużony do 32 tygodni. Będzie on także zbiornik na deszczówkę 5000l proporcjonalnie zwiększany, w przypadku zestawienia go równocześnie z pracą w niepełnym wymiarze czasowym. Taka nowelizacja została wprowadzona wraz z dniem 24 lipca 2015 roku. Ponadto ustalono także szereg innych zmian, a mianowicie fartuch foliowy ustawa wydłuża czas pracownika na złożenie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego oraz rodzicielskiego. Nie jest to już 14 dni a 21 dni. Ojcowie mogą skorzystać z przysługującego im urlopu ojcowskiego w dwóch częściach do momentu aż dziecko nie ukończy dwóch lat.
Dwa dni zwolnienia przysługują również na dziecko i można je wykorzystać z podziałem na wymiar godzinowy.

Zobacz stronę autora: Domki całoroczne na Kaszubach