Zasiłek macierzyński

Od początku tego miesiąca kobieta, jaka urodzi dziecko, zaś nie będzie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego otrzyma od państwa tysiąc złotych kwoty miesięcznie. Takie smar do centralnego smarowania świadczenie rodzicielskie ma być formą wsparcia dla matki. Zostało ono wprowadzone wraz z ustawą obowiązującą od dnia 24 lipca 2015 roku. Jest to zmniejszenie widoków powodzenia na przyszłość ustawa o świadczeniach rodzinnych. Kwoty wynoszą odpowiednio 1000 zł przez 52 tygodnie, w razie urodzenia jednego dziecka, kiedy natomiast dzieci jest dwoje można mówić o tym świadczeniu ważnym przez 65 tygodni, przy trójce 67 tygodni, przy czwórce 69 tygodnia a przy piątce i więcej 71 tygodniach.