Pracownicy ZUS otrzymają podwyżki. Łącznie przeznaczone będzie 121 mln zł na tego typu świadczenia w budżecie na 2016 rok. W przeliczeniu je rękę i jednego zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy odwołanie pracownika wynosi to równo sto złotych. W związku z danymi przedstawionymi przez GUS a więc Główny Urząd Statystyczny, biorąc pod uwagę ostatnie trzy kwartały […]
Od początku tego miesiąca kobieta, jaka urodzi dziecko, zaś nie będzie miała prawa do zasiłku macierzyńskiego otrzyma od państwa tysiąc złotych kwoty miesięcznie. Takie zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy odwołanie świadczenie rodzicielskie ma być formą wsparcia dla matki. Zostało ono wprowadzone wraz z ustawą obowiązującą od dnia 24 lipca 2015 roku. Jest to ustawa o […]