Czego nie wolno nauczycielowi

Warto mieć świadomość tego, iż nie wszystko, do czego zobowiązany jest nauczyciel i czego nie można mu robić w życiu zawodowym musi być regulowane ustawą. Istnieje szereg takowych zagadnień, co do których nie określono konkretnych przepisów, ale mimo wszystko nauczyciel może ponieść słone konsekwencje, kiedy dane zasady złamie. W tym przypadku można mówić między innymi o regulacjach z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Chodzi w tym rozporządzeniu o to, aby wychowawca klasy pamiętał aby należycie zachować tajemnicę gdy mowa o zachowaniu poszczególnych uczniów, jego problemach w nauce, wyników nauczania itd. Certyfikowany psycholog Rybnik W szczególności ważne jest, aby nauczyciele podczas realizacji spotkań i zebrań z rodzicami pod żadnym pozorem bez zgody rodzica nie wygłaszali głośno jego wyników w nauce.
Podobnie gdy mowa o frekwencjach czy też o kłopotach w nauczaniu. Jeżeli nauczyciel czy wychowawca czyta wprost dane oceny, to tylko wyłącznie ma do tego prawo wtedy, kiedy rodzice danego ucznia zgodzili się na to. Podobnie jeżeli chodzi o omawianie predyspozycji fizycznych i umysłowych a także gdy w grę wchodzi stan zdrowia ucznia. Publiczne rozgłaszanie takich informacji przez nauczyciela jest zabronione.

Zobacz stronę autora: ortodonta trójmiasto