Propozycje zmian prawnych

Jest propozycja, aby ustalić konkretną stawkę w przypadku pracy na podstawie umowy śmieciowej, czyli umowy zlecenie. Pojawiła się opcja, aby pracownikowi zatrudnionemu w danej firmie właśnie w takich wymiarach określić stawkę minimalną wynoszącą chociażby dwanaście złotych za godzinę pracy. Jest to środek antyadhezyjny bardzo ważne, bowiem w ten sposób będzie można prędzej zlikwidować umowę zlecenie […]
Propozycji co do zmiany obecnych regulacji podatkowych jest wiele. Analitycy a także część działaczy politycznych jest zdania, że spore i w zasadzie zasadnicze zmiany środek antyadhezyjny należałoby wnieść w zakresie podatków od hipermarketów. Generalnie chodzi o to, aby naliczać podatek nie tyle od powierzchni, do co od obrotu. Przypomnijmy, rolety Białystok że na chwilę obecną […]