Badania lekarskie kierowców

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia weszła w życie 31 grudnia i tyczy się zagadnienia badań lekarskich, jakie mają być przeprowadzone przez osoby starające się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów oraz samych kierowców. Otóż zgodnie z maglownice Łódź najświeższymi ustaleniami, ocenę stanu zdrowia pacjenta ma dokonywać lekarz i uwzględniane mają być nie tylko kondycja zdrowotna ogólna potencjalnego kierowcy, jak także jego wzrok i co zupełnie nowe – także bezdech podczas snu.