E-zwolnienia

Od początku tego roku możliwe jest wystawianie e-recept. Chodzi o zwolnienia elektroniczne, które mogą być wystawiane już nie papierowo, lecz „wirtualnie”. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych pierwsze nowoczesne e-recepty już zostały wystawione. Ogólnie w systemie ZUSowskim zarejestrowanych jest ponad czternaście tysięcy lekarzy. Wyłącznie w dniu wczorajszym, ZUS zanotował dokładnie dwieście pięćdziesiąt zwolnień elektronicznych i od w zasadzie wyłącznie do południa, do godziny dwunastej.
Cały system wakacje Karwia zdaniem korzystających z niego lekarzy działa bez szwanku. Papierowe zwolnienia odchodzą więc sukcesywnie do lamusa. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, gdyż pozwala na znaczące zaoszczędzenie wolnego czasu specjalistów, a tym samym przekłada się to na udogodnienia dla samych pacjentów, ponieważ nie muszą tak długo tkwić w kolejkach do lekarzy. Ogólnie warto stwierdzić, iż pierwsze zwolnienia tej kategorii wystawione zostały we Włocławku. E-zwolnienia natomiast są przeznaczone do wystawiania przez lekarzy, felczerów i dentystów. Takich osób w kraju jest ponad sto czterdzieści tysięcy. Jeżeli chodzi o samą praktykę działania owej platformy elektronicznej, to polega ona na tym, iż wystawiane zwolnienie trafia od razu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Pracodawca, będący płatnikiem składek pracowników, może natomiast zalogować się na swój własny profil ZUSowski, a następnie obejrzeć to zwolnienie automatycznie. W ten sposób zwolnienia nie trzeba już donosić, a informacje o nim trafiają do pracodawcy od razu. Takie rozwiązanie jest na chwilę obecną w naszym kraju uznawane za dość nowatorskie, niemniej jednak niesie ze sobą szereg rozlicznych korzyści. Poprawia efektywność obsługi zaświadczeń lekarskich, skraca czas i redukuje papierkową robotę. Ponadto możliwe jest także przyniesienie w ten sposób sporych oszczędności.