Leki wypisywane przez pielęgniarki

Wraz z przepisami istniejącymi od początku bieżącego roku kalendarzowego, zmieniają się zasady wypisywania recept. Pacjenci nie będą już musieli godzinami siedzieć w kolejkach do specjalistów, tylko po to, żeby uzyskać receptę na dany lek, będąc w trakcie konkretnego leczenia. Tym wszystkim zajmie się pielęgniarka. Muszą to jednakże być pielęgniarki z licencjatem. W ten sposób będzie Ciągnik elektryczny możliwe szybkie załatwienie sprawy recept, bez marnotrawienia na ten cel czasu. To odciąży również od papierkowej roboty lekarzy, którzy zajmą się po prostu leczeniem. Jeszcze jedna kwestia to to, iż Ministerstwo Zdrowia określiło szczegółowe reguły realizacji owych uprawnień przez położne i pielęgniarki.
To oznacza, iż projekt został najpierw przekazany do konsultacji społecznych. Rozporządzenie zawiera Konin - Kancelaria Adwokacka szczegółowy opis sposobu wystawiania recept przez położne i pielęgniarki, które mają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo a także takie specjalistki z zakresu położnictwa i pielęgniarstwa, które mają tytuł specjalisty z dziedziny pielęgniarstwa i położnictwa. W ten sposób owa grupa specjalistek została dopuszczona do samodzielnego, indywidualnego ordynowania środków medycznych, składających się z substancji czynnych.
Nie ma jednak nadal możliwości, aby nie lekarz wypisywał lekarstwa, które zawierają silne substancje, w tym leki odurzające, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jak również medykamenty o charakterze psychotropowym. Konieczne jest jednakże, aby pielęgniarki, które chcą wypisywać recepty miały ukończony specjalistyczny kur w tym kierunku.